حرف شمال

تاریخ: 3-03-1401, 01:31
کد خبر: 945
شاخص های نماینده اصلح برای حوزه نوشهر، چالوس و کلاردشت!
انتخابات مجلس يازدهم، اسفند ٩٨ برگزار می شود. كانديداها فعاليت پشت صحنه و بعضا رويی صحنه را آغاز کرده اند. عده ای به مراسم ختم می روند، عده اي در خيابان به همه يی عابران سلام می كنند، تعدادی در تمام مراسم ممكن و غير ممكن رويی صحنه می روند و جايزه می دهند و ميكروفون را لحظاتيپی در آغوش ميپی گيرند و بعضی ها هم ....فعالين انتخاباتی و ستاديی هم برايینامزدهايیمورد نظرشان زير پوستيی و گاهيی عيان تبليغ می كنند. اما براستی شتخص نماینده اصلح برای حوزه امان چیست؟!

حرف شمال/ حبيب رستمی، مدير مناطقِ  سازمان توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران؛ طی یادداشتی به وضعیت انتخابات و شاخص های انتخاب نماینده مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت پرداخته است؛ متن کامل این یادداشت که بصورت اختصاصی برای حرف شمال ارسال شده است به شرح ذیل است:
انتخابات مجلس يازدهم، اسفند ٩٨ برگزار مي شود. كانديداها فعاليت پشت صحنه و بعضا روی صحنه را آغاز کرده اند. عده ای به مراسم ختم ميروند، عده ای در خيابان به همه ی عابران سلام می كنند، تعدادی در تمام مراسم ممكن و غير ممكن روی صحنه ميروند و جايزه می دهند و ميكروفون را لحظاتی در آغوش می گيرند و بعضی ها هم ....! فعالين انتخاباتی و ستادی هم برای نامزدهای مورد نظرشان زير پوستی و گاهی عيان تبليغ می كنند.
تمام اين تبليغات هم براساس شخصيت حقيقی افراد است و از لحاظ حقوقی و  دارا بودن برنامه ای مدون اطلاعی در دسترس نيست؛ و البته كه در حوزه های غير كلانشهرها غالبا مسايل قومی و جانبی، شاخص تاثيرگزاری است و ارجح بر برنامه و تشكيلات. 
سوال اساسی از مردمی كه می خواهند در حوزه "نوشهر، چالوس، كلاردشت و مرزن آباد" كه در اينجا به اختصار “حوزه مان” ميخوانيم اين است؛ از نماينده چه می خواهيم؟ شايسته است كه نماينده مان چه شاخص هايی داشته باشد؟ خوشبختانه در زمانی زندگی می كنيم كه به واسطه ی اطلاع رسانی و تجارب قبلی و فضای مجازی آگاهی افراد در هر سن و طبقه ای بسيار بالاست و علی رغم موج اخبار ن ااميد كننده و منفی و گاهی دروغ، تحليل و تجزيه اخبار از سوی افراد به درستی صورت ميگيرد. نگارنده بر اين اعتقاد است كه اين سرعت اطلاع رسانی در روستاها و واحدهای كوچكتر به علت صداقت ذاتی و شفافيتی كه در وجود اين مردم وجود دارد تاثيرگذارتر است و اگر برنامه ی مدون و مرتب و واقعی و در دسترسی باشد آنگاه برنامه، غالب بر قوم گرايی است. ديگر، مردم به اين نتيجه رسيده اند كه وظيفه ی ذاتی نماينده ايجاد شغل نيست، بلكه ايجاد زير ساخت های مناسب است كه به واسطه ی آنها شغل ايجاد می شود، وظيفه ی نماينده ورود در مسايل خُرد نيست، بلكه كمك به ايجاد ساختار مناسب و قوانين بالادست است، وظيفه ی نماينده دخالت در هر انتصاب و عزلی در سطح خرد و كلان نيست و به علت لزوم تفكيك قوا بايد هر نهادی مشخصه ی خود را داشته باشد و ....... .
اما در مورد "حوزه مان" كه زيباترين محيط و يكی از با قدمت ترين و اصيل ترين فرهنگ ها و محاط را دارد كه به آن ميباليم، از نماينده مان فرهنگ و ادب ميخواهيم و نه شعارهای پوپوليستی!، از نماينده مان ايجاد ساختار و امور زيربنايی می خواهيم و نه كارهای هيجان زده، از نماينده صداقت و پرنسيب ميخواهيم نه لابی و پشت پرده، از نماينده مان شعور می خواهيم و نه شعار....!
اميدواريم شرايطی به وجود بيايد كه حداقل دو نماينده ی سابق و فعلی كه در ٥ دوره تا امروز نماينده "حوزه مان" بوده اند از مطالعه و ايجاد سرانه های فرهنگی ، اجتماعی، زيباسازی، نوسازی، بهداشتی ،آموزشی و ديگر شاخص ها در راستای نياز و آمايش بگويند و در مورد كادر سازی كيفی و كمی نيروهای بومی برای اداره ی مسايل هم بگويند.
به ضرس قاطع می گويم و اميدوارم اگر نماينده ای داشته باشيم كه برنامه ای ١٠ ساله و مشخص و مدون برای جاده ها و راه های  ارتباطی  شهری و روستايی حوزه، امور زيربنايی و محيط زيست، مساله ی شيرابه ها و پسماندها، اعتلای جايگاه فرهنگی و بالا بردن سرانه فضای فرهنگی  و ورزشی و آموزشی با مطالعه و هدف مشخص و بدون غوغا سالاری و مسايلی شدنی و قابل دسترس در راستای بهتر شدن روان و معاش مردم "حوزه مان" داشته باشد بسيار بسيار بسيار بيشتر از كسانی كه لبخند ميزنند اما تنها به ارتقای شخصی خودشان فكر می كنند و يا كسانی كه با شعار های پوپوليستی می دهند و بدون برنامه و مطالعه هر امری را ميسر ميدانند، مورد اعتماد و اقبال خواهد بود.
نماينده ی "حوزه مان"  بايد فردی با فرهنگ و با سابقه ی فرهنگی  باشد. بايد مشخصه اش "ادب و احترامش" باشد تا در هر شرايطی  احترام و جايگاه مردم "حوزه مان " را حفظ كند."حوزه مان " تمام زيبايی ها، اعم از مردمی با فرهنگ، دريا و جنگل، زيرساخت هايی كه با مطالعه و هدف گذاری به نتيجه ميرسد و تمام پتانسيل بهترين شدن را دارد؛ نماينده ای می خواهد كه هم با خودش و هم با مردم "حوزه مان" راستگو و صادق باشد اهل كار جمعی باشد تا همدلی و همراهی مردم و جامعه مدنی را هميشه داشته باشد.


نظرگاه شما
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود
نظرسنجی
تازه ترین عناوین