حرف شمال

تاریخ: 27-03-1396, 18:32
کد خبر: 744
پروژه منطقه نمونه گردشگری و توریستی روستای "سنگ تجن" نوشهر؛
پتانسيل های لازم برای توسعه سرمايه گذاری و گردشگری در استان مازندران و شهرستان نوشهر وجود دارد ولی بهره برداری مناسب از آن صورت نگرفته است؛این پروژه با هدف توسعه گردشگری روستایی، کمک به تامین معیشت روستائیان و احیای زندگی در روستا اجرا خواهد شد. در این پروژه روستای سنگ تجن به عنوان پایلوت اجرا انتخاب شده است تا بتوان زمینه جذب گردشگر را در آن فراهم کرد

حرف شمال: عبدالوحید حاتمی؛ با همیاری و همفکری شورای اسلامی و دهیاری روستای سنگ تجن، ضمن ارائه یک طرح کامل و جامع درباره ایجاد و احداث پارک جنگلی و ایجاد منطقه نمونه گردشگری و توریستی روستای سنگ تجن از توابع شهرستان نوشهر در غرب استان مازندران، توضیحاتی جالب و البته اجرایی و قابل تأمل داده اند که باهم مطالعه می کنیم:

   

طبیعت زیبای روستای سنگ تجن

 آینده مکانی نیست که به آنجا می رویم،جائیست که آن را بوجود می آوریم. راه هایی که به آینده ختم می شوند، یافتنی نیستند،بلکه ساختنی اند و ساختن آن هم سازنده را و هم مقصد را دگرگون می کند.   

       

منطقه نمونه گردشگری و توریستی سنگ تجن                                    

روستا به عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند محسوب می شود. در روستاها عوامل و منابع ارزشمندی اعم از عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور وجود دارد.که در پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا می کنند. فعال سازی ساکنان روستاها در ایران  می تواند کمک شایان توجهی به تامین امنیت اجتماعی نموده و باعث کاهش حجم زیاد نا ملایمات اجتماعی  گشته و منجر به کاهش پدیده (مهاجرت روستا  شهری) شود.

 محور توسعه روستاها بطور سنتی کشاورزی تعریف شده و بر این اساس روستا با فعالیت کشاورزی و دامداری شناخته می شود. اما توسعه کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها باعث رکود اقتصادی شده و توسعه کشاورزی به توسعه اقتصادی همه روستاها منتج نشده است. اما امروزه توجه به روستاها تنها به کشاورزی و دامداری محدود نمی شود.روستاها محیط مناسب برای رشد بخش های غیرکشاورزی و فعالیت های خدماتی است.

امروزه با توجه به اهمیت همه جانبه ای که پایداری به عنوان پارادایم حاکم در موضوع توسعه بدست آورده،پرداختن به توسعه پایدار روستایی امری ضروری است. توسعه پایدار روستایی یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری های کلان در همه کشورها است.به نظر می رسد که روستاها به عنوان دومین سکونتگاه های جمعیتی کشور در مطالعات مختلف کمتر مورد توجه است. به همین دلیل توسعه آن چالش های بیشتری مواجه است.

مفهوم پایداری در گردشگری طی چند دهه گذشته یکی از اصلی ترین و در عین حال مباحثه انگیزترین مفاهیم توسعه گردشگری بوده است و به عنوان چارچوبی برای فهم روندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی و گردشگری در سراسر جهان مطرح شده است.با توجه به توانمندی ها و برنامه ریزی های تعاملی،رونق گردشگری روستایی و نهایتا بهبود شاخص های زندگی و توسعه همه جانبه قابل مشاهده است. به دلیل فقدان برنامه ریزی و ضعف مدیریت از فرصت های موجود در روستاها در زمینه گردشگری و تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی بیش از حد استفاده شده است و در مقابل تهدیدهای مرتبط با گردشگری و نبود برنامه ریزی موثر و پایدار در روستای سنگ تجن که هدف و نمونه گردشگری می باشد آشکار است.برای فراهم کردن زمینه ی توسعه ی تمامی عناصر گردشگری و برقراری ارتباط متقابل میان جاذبه های گردشگری ،فعالیت ها ،امکانات ،خدمات و بازارهای گردشگری از یک سو و ایجاد مبنایی برای اجرای موثر سیاست ها و برنامه های گردشگری در سطح منطقه در راستای سیاست ها و الگوهای توسعه ی کشور، می بایست بررسی و شناخت جامعی از عوامل نقاط قوت (تاثیرگذار درونی) و ضعف(عوامل موثر بیرونی) فرصت ها و تهدید ها بدست آورد.تا بتوان با ارائه ی راهبردها در راهکارها،چشم انداز و جایگاه گردشگری را سطح منطقه ی مورد نظر مشخص کرد.

 

امروزه گردشگری روستایی به یکی از فعالیت های پیشتاز اقتصادی تبدیل شده است . مطالعه روستای سنگ تجن نشان می دهد بین توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر و افزایش در آمد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. گردشگری روستایی می تواند راهکار ی مناسب برای توسعه کسب درآمد و افزایش اشتغال به طور مستقیم و غیر مستقیم در این روستا  باشد.

بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان حوزه روستا،توسعه گردشگری را عنصر لازم برای حرکت به سوی توسعه مناطق روستایی می دانند.آنچه مسلم است گردشگری روستایی بطور فزآینده ای توان اقتصادی و پتانسیل های زیستی را در مناطق روستایی به حساب می آید.بسیاری از اجتماعات روستایی گردشگری را برای محافظت از منابع طبیعی و استراتژی برای توسعه اقتصادی و تفریحات و حفظ ارزش های اجتماعی در نظر می گیرند.

این پروژه با هدف توسعه گردشگری روستایی، کمک به تامین معیشت روستائیان و احیای زندگی در روستا اجرا خواهد شد. در این پروژه روستای سنگ تجن به عنوان پایلوت اجرا انتخاب شده است تا بتوان زمینه جذب گردشگر را در آن فراهم کرد

برای اجرای این پروژه توانمند سازی روستائیان جامعه هدف و فراهم کردن اقامت گاه های روستایی به منظور میزبانی از گردشگران در دستور کار قرار دارد. همچنین ارتباطاتی با نهادهای دولتی برای بهره گیری از ظرفیت های پشتیبانی و تسهیلاتی طرح برقرار شده است. از سوی دیگر ارتباط با گردشگران روستایی جهت معرفی جاذبه های این منطقه انجام می شود و در فاز عملیاتی پروژه 4 راهنما به همراه گردشگران و طبیعت گردان روستایی در منطقه حضور خواهند داشت در این پروژه فعالیت های زیر در دستور کار قرار دارد:

1-توسعه کمی و کیفی اقامت گاه هادر روستای سنگ تجن

2-آموزش و توانمند سازی روستائیان برای گردشگری روستایی

3-جذب منابع و حمایت های دولتی در راستای گردشگری روستا

4-تعریف و اجرای تورهای گردشگری

نظرات شورای اسلامی سنگ تجن،مدیران و مسئولان امر گردشگری وبرنامه ریزان روستایی بر این اصل استوار است که گردشگری روستایی در سنگ تجن می تواند به توسعه و درآمد پایدار روستا منتهی شود.

یافته ها نشان داد که توسعه پایدار روستایی به عنوان رهیافت غالب توسعه ، باید بیش از پیش مورد توجه ویژه قرار گیردو پایداری گرشگری روستایی در روستای سنگ تجن به عنوان منطقه هدف و نمونه گردشگری از این منظر بررسی شود تا با روشن شدن وضعیت گردشگری روستایی به برنامه ریزی و مدیریت اصولی مبتنی بر شناخت و آگاهی دقیق شکل بگیرد.

هدف از معرفی روستای سنگ تجن به عنوان منطقه نمونه گردشگری در بخش مرکزی شهرستان نوشهر به دلایل ذیل قابل بررسی است:

1)نزدیک ترین روستا به مرکز شهر (3 کیلومتر) جهت استفاده از جنگل و منابع طبیعی در دسترس

2)حوزه نفوذ مستقیم بودن شهر نوشهر و روستاهای اطراف شهر از کوشکسرا تا مزگاه

3)فاصله نزدیک جاده کمربندی چالوس  به رویان (سنگ تجن در محل عبور مسافران و توریست های ورودی به شهرستان نوشهر درنزدیک ترین مکان دسترسی به طبیعت قراردارد)

4)داشتن جنگل های انبوه هیرکانی از البرز مرکزی در منطقه(راه دسترسی مناسب به جنگل) داشتن گلهای زیبا در فصول مختلف و گیاهان دارویی در اراضی جنگلی

5)داشتن منابع آب مناسب (چشمه گردوک و اسپی او) که آب 2 شهرستان نوشهر و چالوس و 20روستای منطقه را تامین می کند

6)خواص درمانی آب چشمه های مذکور(گردوک و اسپی او)

7) به لحظ توپولوژی زیستگاه اولیه مردم نوشهر بوده است(سنگ تجن  نام قدیمی نوشهر بوده و آثار تاریخی نظیر جاده شاه عباسی در جنگل منتهی به کجور و تهران و حمام قدیمی روستا که به دوران ایلخانیان باز می گردد)

8)به لحاظ داشتن راه مناسب در مسیر جنگل(10 کیلومتر) بهترین مکان جهت ورزش های دوچرخه سواری،کوهپیمایی ، جنگل نوردی و پیاده روی است.

9)داشتن بوستان سلامت خانواده در روستا با امنیت بالا(مسیر ورودی جنگل و امکانات ورزشی مطلوب جهت استفاده عموم به خصوص کهنسالان و کودکان)

10)با توجه به منابع عالی آب چشمه در روستا مزارع ماهیان سرد آبی (قزل آلا و سالمون) در راستای استفاده از غذای سالم در روستا وجود دارد که جهت جذب توریست فراهم می باشد

11)با توجه به وجود زمین فوتبال (چمن) مناسب  و شرایط خوب آب و هوایی در منطقه شرایط حضور تیم های فوتبال حرفه های برای اردوها وجود دارد

12)مکان مناسب جهت احداث موزه مردم شناسی و کتابخانه اسناد قدیمی مهیا است

   روستای سنگ تجن

    راه ارتباطی از کمربندی نوشهر- رویان به سنگ تجن


جانمایی بوستان سلامت در روستا


ایجاد فضای سبز ‏‎،‎‏ گسترش پارک ها و بوستان ها در مناطق روستایی حداقل در قرون اخیر مورد بی مهری و بی توجهی دست اندرکاران قرار گرفته است . یکی از ملاک های ارزشیابی عملکردهای دولت ، توسعه این گونه فضاها است . لازم است به موازات اجرای طرح های اقتصادی در روستاها ، به اجرای طرح های اقتصادی در روستاها ، به اجرای طرح هایی پرداخته شود که در جهت بالا بردن امکانات تفریحی ، ورزشی بویژه پاسخگوی نیازهای بحق قشر جوان و نوجوان روستایی باشد . 

‏‎

هدف از ایجاد پارک های روستایی ، کشاندن مردم به درون پارک ها و فضای سبز ، آشنا ساختن آنان با فرهنگ استفاده مطلوب از منابع طبیعی و بهره برداری صحیح از نعمت های خدادادی و برگرداندن سلامت و آرامش روحی به آنان است این طرح از این مزیت بهره مند است که با ترکیب اهداف زودبازده و اهداف دیر بازده ، می توان اجرای آنرا سرشکن و توجیه پذیر کرد . اجرای این طرح می تواند در جهت تثبیت جمعیت روستایی ، ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب ، تقویت تشکل های مردمی ، کمک به احیای منابع طبیعی و گسترش فرهنگ استفاده از فضای سبز ، حفظ آب و احیای زمین های متروکه و بدون متولی موثر واقع شود.

 


 

   


 


چشمه های گردوک و اسپی او                     

  


جاذبه هايي که هر يک در جاي خود ممتاز و با ارزش است و مي تواند به طرق مختلف موجبات شکوفايي استان،شهرستان نوشهر را فراهم آورد اما اين ظرفيت هاي بالقوه زماني به بالفعل تبديل مي شوند که همه شهروندان و روستانشينان بخواهند ، براي رسيدن به اين مهم مشارکت کنند ، شايد برخي از جاذبه هاي طبيعي استان درست معرفي نشده باشند اما بسياري از ظرفيتهاي گردشگري و درماني مازندران هنوز ناشناخته مانده اند.

 عنوان گردشگر و گردشگري معاني فراتر از يک ديد و بازديد و يا سفر معمولي را در بر داشته و مي تواند تحول شگرفي در بهبود و رونق اقتصاد منطقه به وجود آورده و غير مستقيم بسياري از آداب و سنن منطقه را نيز در يک تبادل فرهنگي چهره به چهره و رو در رو به مخاطب منتقل سازد.

 پتانسيل هاي لازم براي توسعه سرمايه گذاري و گردشگري در استان مازندران و شهرستان نوشهر وجود دارد ولي بهره برداري مناسب از آن صورت نگرفته است البته نا گفته نماند که در حوزه هاي مختلف وجود انواع گردشگر را مي توان برشمرد ، يکي از آن حوزه ها توريسم درماني و گردشگري براي سلامتي است که از مباحث بسيار مهم، با ارزش و قابل تعمق براي استان مازندران محسوب مي شود.
در واقع چشمه هاي آب معدني با خواص درماني و پزشکي علاوه بر طراوت و تازگي، چشم اندازي زيبا همراه با نشاط هر چه بيشتر به جان و تن آدمي هديه مي کنند و مستقيم و غير مستقيم مي توانند با تاثيرگذاري در اقتصاد منطقه منشاء خير و برکت بيشتري براي کشور و استان شوند.  (چشمه) در فرهنگ و تاريخ و جغرافياي ايران اهميت فراواني دارد، چشمه به عنوان يک منبع آب براي روستا و شهر و نيز به عنوان يک منبع شفادهنده در فرهنگ کشور ما جايگاه خاصي دارد و شناخت اين منبع ثروتي از نظر کشاورزي، توريستي، درماني و آشاميدني مي تواند در برنامه ريزي توسعه و اشتغال داراي اهميت زياد باشد اما براي استفاده بهينه از چشمه آبهاي معدني در هر منطقه توجه به نکات اصلي و اصولي مانند تامين نيازهاي بهداشتي، درماني و رفاهي مراجعه کنندگان، تامين امنيت، تامين آرامش رواني، جلوگيري از آلودگي آبها،حفظ محيط زيست، دفع بهداشتي فاضلاب و زباله در اين مناطق، جلوگيري از اشاعه بيماريها، تامين ايمني افراد به هنگام استفاده از آبهاي معدني از نظر حوادث و ساير موارد بسيار حائز اهميت و مهم است.


 مسیر مناسب جهت ورزش های دوچرخه سواری،جنگل نوردی و پیاده روی به طول10000 متر سبک زندگی یک‌جا نشینی رو به افزایش است و یافته‌ها هم نشان داده که دوچرخه سواری و رکاب زدن، تاثیرات مثبت روی بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت دارد و می‌تواند باعث تقویت و پیشرفت قوه ادراک، شناخت، عملکرد و ساختار مغز شود. لازم نیست دوچرخه سواری حتما" بیرون از خانه و یا با سرعت و طولانی باشد، بیشتر مطالعات نشان داده‌اند ۳۰ دقیقه یا کمتر دوچرخه زدن با سرعت و شدت متوسط هم می‌تواند تغییرات چشمگیری روی ذهن و روان داشته باشد و مهم نیست بیرون از خانه باشد یا داخل خانه.
 


  

          زمین فوتبال چمن روستای سنگ تجن   

                                                                                                                   

 مزارع پرورش ماهی سرد آبی قزل آلا و سالمون   

                       

ماهی سالمون و خواص آن

  

ماهی آزاد كه به ماهی سالمون مشهور است یكی از لذیذ‌ترین ماهی‌های خوراكی است كه در آب‌های شیرین زندگی می‌كند و بعد از تخمگذاری در اقیانوس‌ها و آب‌های شور دوباره به آب شیرین باز می‌گردد. ماهی سالمون از انواع ماهی‌هایی است كه در فصل تخم‌ریزی، مسافتی طولانی را در آب شور دریا خلاف جهت آب حركت می‌كند تا روند تولید و رشد نوزادهایش بیشتر و بهتر پیش برود.

  


این ماهی دریای شمال (كه زیستگاهشان عموما اقیانوس آتلانتیك است) از انواع ماهی‌های وارداتی است كه قابلیت پرورش آن در هیچ یك از شهرهای كشورمان وجود ندارد. اما نوع وارداتی آنها در بسته‌بندی‌هایی به شكل قطعه قطعه‌های نارنجی رنگ را در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای حتما دیده‌اید. گوشت این ماهی به دلیل وجود رنگدانه‌های كارتنوییدی نارنجی‌رنگ است كه وجود این رنگدانه‌ها در آن به خاصیت آنتی‌اكسیدانی و ضدسرطان بودن آن اضافه می‌كند. ماهی سالمون اندازه‌های متفاوتی دارد كه نوع جوان و تازه آن، منبع تازه‌ای از انواع مواد مغذی‌است

 كاهش‌دهنده استرس، فشار خون و تسكین‌دهنده اعصاب 

اگر در میان ماهی‌ها دنبال گزینه‌ای هستید كه ضمن نداشتن تیغ‌های آزار‌دهنده ریز و درشت خواص بی‌نظیر غذاهای دریایی را یك جا داشته باشد به خوردن سالمون نه نگویید. این ماهی سرشار از امگا 3 وكلسیم، ید، فسفر، آهن، پتاسیم و سدیم و ویتامین‌های A ، و 21است. میزان ویتامین D سالمون از دیگر ماهی‌ها بالاتر است كه به جذب مواد معدنی به ویژه كلسیم كمك می‌كند

ویتامین 21كم خونی را از بین برده و سطح پروتئین آن استرس را به مقدار قابل توجهی كاهش و اختلالات عصبی را كنترل می‌كند. ماهی سالمون عملكرد مغز را تقویت و به بالا رفتن سطح هوش در دوران كودكی كمك ویژه‌ای می‌كند؛ تا جایی كه 100 گرم از آن سه چهارم نیاز روزانه هر فرد به امگا3 را تامین ‌كرده و اثرات مفیدی بر سیستم قلب و عروق می‌گذارد. خوردن این ماهی از نامنظم شدن ریتم ضربان قلب و حملات احتمالی قلبی ولخته شدن خون در رگ‌ها پیشگیری كرده و مانع آسیب دیدن پوست در برابر اشعه‌های مضر می‌شود. به علاوه آنتی اكسیدان‌های فعال در آن از رشد و بروز سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌كند.

 

 

 

ماهی قزل آلا و خواص آن

 

ماهی قزا آلا انواع مختلفی دارد که می توان به قزل خالدار، قزل رنگین کمانی، قزل خال قرمز و قزل دریاچه خزر اشاره کرد.که قزل خال قرمز مرغوب ترین و قزل رنگین کمانی پرفروش ترین انواع این ماهی می باشد.

قزل رنگین کمانی به دلیل سازش بهتر با محیط از نظر اقتصادی در جایگاه بالایی قرار دارد و هم اکنون به صورت پرورشی تکثیر می شود.این ماهی کمی لاغرتر و کم بنیه تر از انواع قزل دریایی است.قزل خال قرمز رودخانه ای نیز کوچک تر و ارزان تر از انواع قزل دریایی است ولی گوشتی بسیار لذیذ و خوش خوراک دارد. 

جالب است بدانید که براساس تحقیقاتی که روی ۳۰ نوع ماهی برای نخستین بار در شیراز انجام شد، بیشترین میزان امگا3 درماهی قزل آلا یافت شد و همین امر سبب شد که قزا آلا به بمب امگا 3 معروف شود.این اسید چرب، خستگی، درد عضلانی، خشکی و خارش پوست، سردرد، بی خوابی، شکنندگی مو و ناخن ها و عدم تمرکز را کاهش می دهد و برای التیام بیماری های قلبی ـ عروقی، رماتیسم مفصلی، آسم و کاهش التهاب آرتریت روماتوئید موثر است و در زنان باردار از طریق گردش خون به جنین رسیده و موجب رشد مغزی و افزایش ضریب هوشی نوزاد می شود. 

قزل آلا به عنوان منبعی سرشار از پروتئین، در دستگاه گوارش به آسانی هضم و جذب می شود.عنصر « روی » موجود در آن در رشد کودکان و در تنظیم بلوغ جنسی نوجوانان تاثیر به سزایی دارد و مصرف آن در دوران رشد باعث جلوگیری از کوتاهی قد می شود.بد نیست بدانیم بیشترین میزان امگا3 در سر و کبد این ماهی وجود دارد.

 

 

      زمین 44000 متری جهت احداث پارک جنگلی

 
  فضای سبز و جاذبه های طبیعی منطقه مورد نظر جهت احداث پارک جنگلی 

 

  بازدید فرماندار ،بخشدار و رئیس منابع طبیعی نوشهر از محوطه جنگلی جهت احداث پارک جنگلی 

 

  

با توجه به توضیحات فوق انتظار است دولت تدبیر و امید که بر گرفته از مشی اعتدال در جمهوری اسلامی است با درنظر گرفتن کلیه جوانب امر درراستای راهکار های تخصیص بودجه و تحویل زمین 44000 متر مربعی جهت احداث پارک جنگلی که مورد استفاده همشهریان عزیز و توریست های منطقه خواهد بود اقدام و روستای سنگ تجن به درآمد پایدار و توسعه لازم دست یابد؛روستای من ، زیبا می خواهمت

                                        

برای دانلود فایل پی دی اف ، و مطالعه کامل طرح پروژه منطقه نمونه گردشگری و توریستی روستای سنگ تجن ، بر لینک زیر کلیک بفرمایید:            

منطقه-گردشگری-سنگ-تجن.1.pdf [2.79 مگابایت] ( تعداد دانلود: 36)  


نظرگاه شما
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود
نظرسنجی
تازه ترین عناوین