حرف شمال

خطر فرصت سوزی منتقدان در دوران پساانتخابات

خیابان سیاست هم هیچگاه یکطرفه نبوده است نقدهای متنوع درگروه ها بیان شد که اغلب جای تامل دارند و انعکاسی از واقعیت ها و توقعات شهروندان صادقست.

در لباس دوستی، بیهوش دارو می دهند!!!

آندسته از افرادی که بخاطر رد صلاحیت های منطقه، با صندوق های رای قهر کردند و یا دیگران را تشویق به عدم حضور کردند،آنهایی که گفتند شرکت می کنیم و نام رد صلاحیت شدگان را می نویسیم،گناهشان از گناه آنانی که در صدد حذف آن بزرگان برآمدند بیشتراست.

"جفت شش" اصلاح طلب ها در نوشهر، چالوس و كلاردشت!

سر مایه ها را با نقد های سخیف و شایعات و رد صلاحیت ها در معرض تند باد ها قرار ندهیم و حرمت شان را نشکنیم و بدانیم آنچه از این جهالت بدستمان می آید فقط خسی در میقات خود پرستی های مان خواهد بود!!!

عاليجناب؛ از سياست كنار رويد و از مردم عذر خواهي كنيد!

يكي از اصلاح طلبان نوشهر در نامه اي تند به برخي رفتارهاي انتخاباتي يكي از كانديداهاي جبهه اصلاح طلبان در نوشهر، چالوس و كلاردشت اعتراض كرد.

اعتدال و اصلاحات؛ محصول انتخابات دهم

انتخابات اخیر حماسه اي به نام اعتدال و اصلاحات را در کشور رقم زد.

گام سوم در مازندران ؛ تغییر مدیران ضعیف استان

تغییر مدیران ضعیف و ناکارآمد ، انتظار به حق مردم استان مازندران از دولت تدبیر و امید است .

انتخابات، اختلافی از جنس بازی

انتخابات بهترین تجلی گاه "تنوع در عالم انسانی است" و میدانی است که تفکرات مختلف، بر آفتاب می افتند و رودروی هم صف می کشند تا در شرایطی برابر، با یکدیگر، برای پیروزی محاجه کنند و در اقناع اذهان و عقول مردم کامیاب گردند.

عده ای صدای بدنه اصلی اصلاح طلبان منطقه را نمی شنوند!!

عده ای از شورای اصلاح طلبان نوشهر، چالوس و کلاردشت ظاهرا مرام و منش اصلاح طلبی را فراموش کرده اند و باید در برابر ملت، هواداران و نسل آینده پاسخگو باشند!

ما خدا را فراموش نكرده ايم

در پاسخ به تشكيل كمپيني بنام" ما فراموش نکرده ایم " علیه احمدی نماينده مجلس، يك استاد دانشگاه و فعال سياسي نامه اي را با عنوان" ما خدا را فراموش نكرده ايم" منتشر كرد.

به چپ چپ و به راست راست آقای خاص!؟

نماينده اي شعار " من مستقلم " را سر ميدهد چگونه ميتواند براي منطقه مفيد و سودمند باشد!!؟؟
نظرسنجی
تازه ترین عناوین