harfeshomal News Agency
حرف شمال

کانال رویداد
نسخه چاپی
کد خبر : 902
23-11-1396, 12:33
یک سال انفصال از خدمت؛ و یک سال زندان برای دوتن از اعضای شورای شهر!

شنیده ها حکایت از این دارد که دوتن از اعضای یکی از شوراهای غرب استان مازندران در پرونده ای قضایی، یکی از آنها به یکسال انفصال از خدمت؛ و دیگری به یکسال زندان محکوم شده اند!

حرف شمال: شنیده ها حکایت از این دارد که دوتن از اعضای یکی از شوراهای غرب استان مازندران در پرونده ای قضایی، یکی از آنها به یکسال انفصال از خدمت؛ و دیگری به یکسال زندان محکوم شده اند!
راوی گفته است که این حکم در پروسه قضایی دادیاری صادر و تائید؛ و کیفرخواست آن برای ارجاع به دادگاه هم صادر شده است!
لازم به توضیح است که طبق قانون مجازات اسلامی ‌مصوب سال ۹۲ اگر‌ همین احکام در حکم نهایی دادگاه هم  صادر شود، هر دوی آنها از فعالیت های اجتماعی، و حضور در شورای شهر نیز محروم می شوند!بازگشت

©2015 harfeshomal.ir All Rights Reserved