Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/harfeshomal/public_html/engine/classes/jdatetime.class.php on line 445 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/harfeshomal/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 211 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/harfeshomal/public_html/engine/modules/sitelogin.php on line 103 نسخه قابل چاپ > شهر؛ به مثابه موجودی زنده!!

harfeshomal News Agency
حرف شمال

نظرگاه / اجتماعی
نسخه چاپی
کد خبر : 582
16-04-1401, 18:45
اندر باب انتخاب شهردار نوشهر
شهر؛ به مثابه موجودی زنده!!

در اين واپسين ماه هاي باقيمانده با انتصاب يك مدير متخصص كه بسيار برتر از حد شورا هاي فعلي و شهرداران پيشين باشد، علاوه بر خدمت رسانی به موجود زنده ای به نام شهر، هزينه ی جابجايی و تعويض شهردار متخصص و كارامد در شوراهای آيندهیي شهری را نيز افزايش دهید.

حرف شمال: پس از اسنعفای خاص شهردار نوشهر ، حرف و حدیث های گوناگونی در فضای شبکه های اجتماعی بومی و محلی ، نوشته و گفته شد! از مطرح شدن نام چند تن از اعضای فعلی شورای شهر نوشهر برای کرسی شهرداری ؛ تا مصاحبه ها و گفتگوهای مسئولین شهری و اجرایی در این خصوص!
محمدعلی ترک پیچلو از فعالین سیاسی و اجتماعی شهرستان نوشهر که دارای سابقه مطبوعاتی و رسانه ای نیز می باشد ، طی نگارش تحلیلی در این باب ، از منظری نوین به موضوع نگریسته که علاوه بر اعضای شورای شهر ، مطالعه آن را به همه دلسوزان و مسئولین و فعالین حوزه شهری پیشنهاد می کنیم:
شهر نوشهر چند روزي ست كه بدون شهردار است و شايد به طعنه بعضي دوستان و شهروندان كه به سرپرست هم رضايت داده و در نبود شهرداري بمانند چند شهردار قبل حداقل شهر از تخريب و هزينه زا بودن مصون خواهد ماند! ولي آيا نميتوان از منظري ديگر به اين منتخبين شهر نگريست؟!

اگر آرماني فكر نكنيم و واقع گرا باشيم و بخواهيم وضعيت موجود را گزاره بندي كنيم ، در قبال يك موجود زنده يي بنام شهر ،به سه جايگاه بايد متمركز شويم:
١- جايگاه شهردار و مسئوليت شهردار در قبال شهر
٢- جايگاه شورا و منتخبين مردم در قبال شهر
٣- جايگاه شهروندان در قبال شهر و پيرامون و محيط خود.

حال ميتوانيم تابعي از روابط را نيز با اين گزاره ها بدست آوریم:
الف : تابعيت شورا و شهردار و پلن هاي اين دو.
ب: تابعيت شورا ها با خود و همچنين با لابي ها و كسب امتيازاتي براي خود
ج: تابعيت شهردار و لابي و روابط بيرون از شورا.

متاسفانه در گزاره ی (١) بواسطه ي عدم درك صحيح شوراها و مسئولين از شهر بمثابه ي موجود زنده، در سنوات گذشته تا بيست سال قبل، مدل مديريتي بر شهر تابع مديريت پايين به بالا بوده، يعني مديراني انتخاب شده اند كه صرفا در يك بخش خصوصي مديريت داشته و با موجود زنده  بودن شهر بيگانه بوده اند و يا مديران ارگانيك (مديراني كه بواسطه خود سيستم و مدل كشوري با ديپلم جذب شده و سپس در روند كارمندي، به مداركي جهت افزايش مزاياي شخصي كسب تحصيل كرده اند) بوده كه فاقد نگاه مديريتي بر اساس مدلهاي شناخته شده هستند. اين افراد با لابي هاي مسئولين به شهرداران تبديل شده و ناخواسته و از سر دلسوزي اين اشخاص زيانهاي جبران ناپذيري را به نسل ها وارد ميكنند.

در گزاره ي (٢) با اپيدمي شدن ورود سلبريتي ها و  انتخاب قبيله اي و ورود اين افراد به حوزه ي تصميم گيري شهري، عملاً بالهاي تصميم گيري حوزه شهري بواسطه عدم درك اين افراد از تخصص شهري دچار عدم توازن شده و اين افراد ناچاراً تن به لابي ها و افراد صاحب نفوذ و قدرتمند و صاحبان منابع مالي در منطقه داده و نمونه بارز اين تن در دادن ها را ميتوان در بي اثر شدن ماده صد مشاهده كرد. و در ايجاد حلقه ي مديريتيِ بالاتر (شهردار) نيز دچار انحراف معيار شديدي شده و بواسطه عدم درك صحيح، چرخشي در آنها ايجاد شده و از مسئول به منتقد تبديل ميشوند. اين عدم تجربه مديريت شهري و منتقد بودن شورا ها را ميتوان در دو دوره اخير بوضوح رؤيت كرد.

در گزاره ي (٣) عموم شهروندان بواسطه تاثيرات و هيجانات و عدم آشنايي با قوانين شهري و عدم مطالبه گر بودنِ اجتماعي بجاي مطالبات شخصي، قبيله و زبان و آشنا بودن افراد در شهرداري و ادارات را بر دانش و منافع شهري ترجيح داده و بدنبال كسب حداكثر امتيازات شخصي و پرداخت حداقل هزينه بواسطه تخلفات آشكار و غير آشكار هستند. عموم شهروندان بدليل عدم درك حقوق شهري و به رسميت نشناختن شهر بمانند موجود زنده آسيب هاي فراواني را بر پيكره شهري وارد ميكنند.

در گزاره هاي الف تا ج نوع نگاه متفاوتي را بواسطه اشراف تاثير سياست بر حوزه شهري طلب ميكند و ميتوان مدل هايي را براي آن در نظر گرفت:

شوراي كارامد -شهردار كارامد
شوراي ضعيف و ناكارامد - شهردار ضعيف
شوراي ضعيف - شهردار كارامد

نمونه اول كه مدلي ست بدون اشكال ساختاري
نمونه دوم كه گريبان شهر ما را گرفته
نمونه سوم كه شوراي ضعيف براي پوشش ضعف هاي خود دست به ريسك درست زده و بنوعي با استخدام يك شهردارِ كارامد راه را بر توسعه ي شهري بيش از گذشته باز مي نمايد.


تابعيت ب كه پلني ست بين خود  شوراها و بيشتر افراد منتفع مي شوند و با حضور لابي ها و قدرت هاي مالي حتی ميتوانند شهرداران را نيز اين افراد بواسطه منابع مالي موجود و عدم كفايت شورا در هزينه -فايده منابع در دسترس و امكانات بالقوه شهر را با چالشهاي فراواني مواجه مي كنند.

در تابعيت ج شهردار و شورا و لابي ها شهر را بمانند كارخانه توليدي نگريسته و شهروندان را بمانند كارگران اين توليدي كه بدون نگاه موجود محور به شهر فقط بفكر بهره كشي از شهر در دوران مشخص هستند بدون اينكه حتی برای اين نگهداری كارخانه ، هزينه ای پرداخت كنند!

در پايان و با توجه به معضلات فراوان مردم در باب معيشتي و عدم توجه كافي از شهروندان به شهر و نگاه مطالبه محور بر پايه ي منافع جمعي، شهر حال و روز خوبي نداشته و تاثيرات لابي هاي افراد قدرتمند/ ثروتمند؛ بيش از ساير مولفه ها نقش ايفا ميكند و فقط به لحاظ اخلاقي ميتوان از شوراهاي حاضر توفع داشت كه در اين واپسين ماه هاي باقيمانده دست به عملي درست و اخلاقي زده و با انتصاب يك مدير متخصص كه بسيار برتر از حد شورا هاي فعلي و شهرداران پيشين است، علاوه بر خدمت رساني به موجود زنده اي به نام شهر، هزينه ي جابجايي و تعويض شهردار متخصص و كارامد در شوراهاي آينده ي شهري را نيز افزايش دهند. با اين انتخاب علاوه بر عاقبت به خير شدن و پوشش معنوي، حمايت عاطفي و ملموس شهروندان در اصناف و اقشار مختلف  را بواسطه انتخاب مديري متخصص  همراه خود خواهند داشت.

بازگشت

©2015 harfeshomal.ir All Rights Reserved